بازی های المپیک صفحه اول برنامه بازیها

فرکانس کانال hd روی یاهست برای المپیک

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۸

شما میتوانید المپیک و افتتاحیه المپیک را روی شبکه ی TV varzish hd روی ماهواره ی یاهست مشاهده کنید که کد هم نیست
tv-varzish-dh
فرکانس
11938
H
27500 یاهست