بازی های المپیک صفحه اول برنامه بازیها

برنامه بازی های المپیک 2016 ایران روز دوشنبه 25 مرداد

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۸

برنامه بازی های المپیک 2016 ایران روز دوشنبه 25 مرداد

دو و میدانی
حسن تفتیان 4:30 بامداد

والیبال
ایران و روسیه ساعت 22:30

کشتی
حبیب الله اخلاقی - فرنگی 85 کیلوگرم ساعت 17:30
بشیر باباجان‌زاده - فرنگی 130 کیلوگرم ساعت 17:30