بازی های المپیک صفحه اول برنامه بازیها

برنامه بازی های المپیک 2016 ایران روز پنجشنبه 21 مرداد

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۸

تیراندازی
نجمه خدمتی ساعت 12:00 بامداد
مه لقا جام بزرگ ساعت 16:30

والیبال
ایران و کوبا ساعت 17:00

جودو
جواد محجوب ساعت 18:00

آپدیت:
تیراندازی
نجمه خدمتی ساعت 19:30