بازی های المپیک
صفحه اول برنامه بازیها

برنامه بازی های المپیک 2016 ایران روز یکشنبه 24 مرداد

وزنه برداری
علی هاشمی و سهراب مرادی ساعت 2:30 بامداد

تیراندازی
پوریا نوروزیان ساعت 16:30

کشتی
حمید سوریان و سعید عبدولی ساعت 17:30