بازی های المپیک
صفحه اول برنامه بازیها
برنامه بازی های المپیک 2016 ایران روز یکشنبه 31 مرداد

دو و میدانی: دوی ماراتن
محمد جعفر مرادی ساعت 17:00

کشتی
میثم نصیری ساعت 16:00
رضا یزدانی ساعت 16:16

برنامه بازی های المپیک 2016 ایران روز شنبه 30 مرداد

کشتی
علیرضا کریمی ساعت 17:30
کمیل قاسمی ساعت 17:30

تکواندو
سجاد مردانی ساعت 18:45

برنامه بازی های المپیک 2016 ایران روز جمعه 29 مرداد

کشتی
حسن رحیمی ساعت 17:30
حسن یزدانی ساعت 17:30

تکواندو
مهدی خدابخشی ساعت 18:15

برنامه بازی های المپیک 2016 ایران روز پنجشنبه 28 مرداد

والیبال
ایران و ایتالیا ساعت 1:30 بامداد

تکواندو
کیمیا علیزاده ساعت 19:00

برنامه بازی های المپیک 2016 ایران روز چهارشنبه 27 مرداد

وزنه برداری
بهداد سلیمی ساعت 2:30 بامداد

قایقرانی
عادل مجللی مقدم ساعت 16:46

دو و میدانی: پرتاب چکش
پژمان قلعه نویی ساعت 17:00
کاوه موسوی ساعت 17:00

تکواندو
فرزان عاشورزاده ساعت 18:15

123